Δημόσια Έργα

Από το 2014, η Watt59 δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ανάληψη δημοσίων έργων.

Έχοντας μπει δυναμικά στο χώρο των κατασκευών, λαμβάνει συνεχώς μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς, μειοδοτώντας σε αρκετούς από αυτούς. Το επιστημονικό προσωπικό της Watt59, αποτελούμενο από έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και παράδοσή τους στους δημόσιους φορείς.

Διαθέτει κατασκευαστικό πτυχίο ΜΕΕΠ με αριθμό 28710, το οποίοι περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

  • Α2 Οικοδομικά
  • Α1 Οδοποιία
  • Α1 Υδραυλικά
  • Α1 Βιομηχανικά Ενεργειακά
  • Α1 Λιμενικά